De Brailleliga is 100 jaar - Brailleliga De Brailleliga is 100 jaar – Brailleliga

De Brailleliga is 100 jaar

100 jaar geschiedenis in een oogopslag

Klik hier of op de afbeelding hieronder om de volledige historische brochure geproduceerd voor het 100-jarig jubileum van de Brailleliga te raadplegen.

Brochure historiek - 3 Mo
Brochure historiek – 3 Mo

1920
Oprichting van de Brailleliga op initiatief van Élisa Michiels en Lambertine Bonjean, met als doel een bibliotheek van brailleboeken voor blinde personen op te richten.

1926 – 1936
De vereniging ontwikkelt haar activiteiten: Sociale dienst, culturele activiteiten, verdediging van de rechten van personen met een visuele handicap.

1940 – 1944
Onder de Duitse bezetting verdubbelt de vereniging haar inspanningen om het hoofd te bieden aan de schaarste die haar leden hard heeft getroffen. Haar diensten worden gedecentraliseerd en er worden afdelingen in Gent, Antwerpen en Charleroi opgericht.

1947 – 1954
De Brailleliga sticht het Nationaal Werk van de blindengeleidehond. Huishoud- en verplaatsingscursussen worden georganiseerd met het oog op het optimaliseren van de autonomie van blinde en slechtziende personen in het dagelijks leven.

1958 – 1969
Aanwezig op de Wereldtentoonstelling in 1958, ontstaan van de Dienst beroepsoriëntering en twee opleidingscentra.

1988 – 2000
Grondige renovatie van de hoofdzetel in Brussel. Start van de Begeleidingsdienst en het BrailleMuseum ziet het levenslicht. 1ste BrailleTech, jaarlijkse beurs voor hulpmiddelen.

2003
Oprichting van het centrum voor functionele revalidatie HORUS in samenwerking met het universitair ziekenhuis Brugmann en het universitair kinderziekenhuis Koningin Fabiola.

2005
De Stichting voor de blinden wordt in het leven geroepen, die de activiteiten van de Brailleliga ten gunste van blinde en slechtziende personen, wetenschappelijk
oogheelkundig onderzoek en informatie- en preventiecampagnes steunt.

2009 – 2020
De Franstalige Bibliotheek verwelkomt audioboeken (DAISY-formaat) en digitale braille. Creatie van nieuwe ruimtes: het Lichtlabo, een zaal voor psychomotoriek, een ruimte voor vertoning van films met audiodescriptie, de digitale ruimte EPN (Espace Public Numérique) om vertrouwd te raken met nieuwe technologieën.

Hieronder kan jij onze historisch film ontdekken:

Onze toekomstvisie

Onze samenleving is ingrijpend aan het veranderen: de vergrijzende bevolking wordt geconfronteerd met leeftijdsgebonden oogaandoeningen, het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vereist de sociale inclusie van deze personen, de technologische evolutie opent nieuwe deuren … Dit alles heeft de Brailleliga ertoe aangezet om plannen te maken voor de toekomst. Dit is onze

Om blinde en slechtziende kinderen zo goed mogelijk op weg te helpen in het leven, wil de Brailleliga een globale opvolging op lange termijn uitwerken en daar hun ouders, broers en zussen, leraren, artsen, enz. bij betrekken. Zo staat er in dit eeuwfeestjaar bijvoorbeeld een ‘Familiedag’ op het programma met activiteiten voor blinde of slechtziende kinderen tussen 3 en 18 jaar en hun broers en zussen, forums voor informatie-uitwisseling voor de ouders, een concert voor iedereen. En ook een ‘ondersteuningsweek voor ouders en kinderen’ in de Ardennen, in samenwerking met het CFR HORUS, waar we verscheidene families zullen verwelkomen. Een multidisciplinair team bestaande uit een arts, therapeuten, orthoptisten, een bibliothecaris … zullen de kinderen met een visuele aandoening begeleiden terwijl

hun ouders en broers en zussen tot rust kunnen komen en ervaringen uitwisselen.

Ook almaar meer senioren doen een beroep op de Brailleliga en de vereniging wil hen een antwoord kunnen bieden op het vlak van mobiliteit, toegang tot nieuwe technologieën en strijd tegen isolement. Zo zal een nieuw fonds van de Brailleliga in 2020 mee instaan voor de financiering van de aankoop van tablets en smartphones voor mensen die na hun 65ste blind of slechtziend zijn geworden. Zij hebben immers geen recht op de tussenkomsten van de regionale hulpfondsen voor personen met een handicap en de Brailleliga wil daar iets aan doen.

De technologieën evolueren snel en zijn vaak heel handig voor blinden of slechtzienden. De Brailleliga gaat zich op dit vlak meer inzetten om bij te blijven met de technologie en om zijn leden zo goed mogelijk te kunnen informeren, adviseren en op te leiden.

Tewerkstelling is ook een weg naar inclusie. Gesterkt door zijn expertise op dit vlak wil de Brailleliga werkzoekenden nog intensiever begeleiden in elke stap van het tewerkstellingsproces: oriënteren, opleiden, zoeken en behouden van werk.

Een ledenforum

Voor de uitwerking van haar ‘Visie voor morgen’ heeft de Brailleliga advies gevraagd aan haar blinde en slechtziende leden. In de toekomst zal de vereniging hen nog nauwer betrekken door een ‘Ledenforum’ te creëren dat zijn mening zal geven over de afstemming van het dienstenaanbod en over het meer politieke werk van de vereniging om de rechten van mensen met een visuele handicap te verdedigen. De vereniging zal ook regelmatig peilen naar de tevredenheid van de leden om bij te sturen waar nodig.

Meebouwen aan een inclusievere samenleving

Inclusie houdt in dat alle actoren van het maatschappelijk leven zich aanpassen aan personen met een handicap en niet omgekeerd. Dat is niet eenvoudig! Daarom wil de Brailleliga zijn knowhow op het vlak van visuele handicap delen met iedereen die wil meebouwen aan een meer inclusieve samenleving. De liga zal op verzoek of op eigen initiatief informatie bezorgen aan de politieke leiders, de actoren van het economische, sociale en culturele leven, de media en het grote publiek.

Een frissere look

Voor haar honderdste verjaardag trakteert de Brailleliga zichzelf ook op een nieuwe look: een fris nieuw logo, een aangepaste huisstijl, een gemoderniseerd driemaandelijks tijdschrift. Deze veranderingen zijn niet zomaar cosmetisch, ze weerspiegelen de dynamiek van de vereniging, haar wil om te evolueren, om mee te gaan met haar tijd, om beter in te spelen op de verwachtingen van haar leden, kortom: om klaar te zijn voor de volgende 100 jaar!