Doe een gift - Brailleliga Doe een gift – Brailleliga

Doe een gift

De Brailleliga begeleidt meer dan 15.500 blinde en slechtziende personen in België. De dienstverlening omvat alle aspecten van het leven, het hele leven lang. De Brailleliga is als het ware aan je zijde voor het leven. Om dit te kunnen verwezenlijken kan de vereniging rekenen op de inzet van 130 medewerkers en 600 vrijwilligers uit alle hoeken van het land.

Alle diensten van de Brailleliga zijn gratis voor blinde en slechtziende personen. Voor ons is dit een absolute vereiste. Omdat overheidssubsidies slechts 20% van onze noden dekken, is de Brailleliga voornamelijk aangewezen op de financiële steun van gulle schenkers en erflaters. We maken er een punt van om alle middelen die ons worden toevertrouwd “als een goede huisvader” te beheren en zien er steevast op toe dat onze leden optimaal en gratis van onze diensten kunnen genieten.

Samen zijn de diensten van de Brailleliga elk jaar goed voor tienduizenden werkuren, contacten en steunmaatregelen om blinde en slechtziende personen op weg te helpen naar een zelfstandig leven. Hoewel we onze diensten gratis aanbieden, hangt er uiteraard een prijskaartje aan vast. Jouw hulp is voor ons dan ook van onschatbare waarde. We kunnen je garanderen dat jouw steun op een concrete en nuttige manier zal bijdragen tot het welzijn van de blinde en slechtziende personen die ons om hulp vragen.

Om hen te helpen, hebben we jouw steun nodig. Doe nu een gift !

Online

€ 10€ 20€ 40€ 100

Via overschrijving

Je wenst een gift over te maken door middel van een klassieke overschrijving? Geen probleem! Jouw gift kan terecht op onderstaand IBAN-nummer, met uw gegevens en als vermelding ‘Gift’:

IBAN: BE11 0000 0000 4848

BIC: BPOTBEB1